Warsztat jest praktycznym wprowadzeniem w narzędzia behawioralne, które odpowiednio skonstruowane i wdrożone, pozwalają skutecznie zmieniać zachowania. Za pomocą serii ukierunkowanych bodźców (tzw. nudges, czyli zapalników), których koszt jest często wielokrotnie mniejszy niż koszt dotarcia z komunikacją innymi kanałami, można szybciej i bardziej efektywnie modelować decyzje konsumentów.

PROWADZĄ:

790 zł netto

dr AGATA
ROMANIUK

JULIA
KAŁCZYŃSKA

Dr Agata Romaniuk, założycielka BLINK, zajmuje się rozwojem metodologii behavioral change: w pracy akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim i w praktyce biznesowej. Pracuje z klientami z kategorii: ubezpieczeń, telekomunikacji, napojów, finansów a także z instytucjami publicznymii NGOsami. Poprzednio związana była z The Behavioral Architects w Sydney, gdzie zdobywała doświadczenia w stosowaniu behavioral change dla następujących klientów: Optus, Sydney Water, Energy Australia, AMP, Melbourne Metro Transit, Commonwealth Bank.

Julia Kałczyńska. Strateżka komunikacyjna, konsultantka BE. Na co dzień rozwija metodologię BE BLINK©, prowadząc szkolenia oraz procesy skupione na wdrażaniu rozwiązań behawioralnych. Współpracowała z takimi klientami jak IKEA, ING, Millennium, MARS, Urząd m.st. Warszawy, ClientEarth. Doświadczenie strategiczne zdobywała w agencjach Lemon Sky J. Walter Thompson Poland oraz 180heartbeats + Jung v. Matt.

W PROGRAMIE

  • Podstawy ekonomii behawioralnej: sposoby przetwarzania informacji, heurystyki i błędy poznawcze, reguły decyzyjne, ścieżka behawioralna (szanse, bariery, nudges); podstawowe pojęcia i ustalenia
  • Wspólne omówienie case’ów wykorzystania BE w różnych branżach (m.in. w telekomunikacji, ubezpieczeniach, mocnych alkoholach, energetyce, farmaceutykach, e-commerce)
  • Badania i analiza danych – jak i co zbierać pod kątem rozwiązań BE (teoria i ćwiczenia)
  • Projektowanie zapalników BE (teoria i ćwiczenia)
  • Testowanie i wdrażanie rozwiązań BE (teoria i ćwiczenia)

 

Podzieleni na grupy uczestnicy rozrysowują ścieżkę behawioralną i definiują cel dla wybranego problemu, określają zakres badań i analiz, zaprojektują rozwiązania BE oraz testy i schemat wdrożenia.

Zespoły prezentują rozwiązania, omawiamy je, szlifujemy wspólnie.

Warsztat będzie odbywał się w dniach 26 i 27 stycznia, w obydwa dni w godzinach 10.00-16.00.

DLA KOGO

Dla badaczy, UXowców, marketerów, pracowników agencji PR, agencji reklamowych i domów mediowych, osób pracujących w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta, a także w sektorze publicznym i NGOsach – wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z zachowaniami ludzkimi, które należy wzmacniać, modelować czy zmieniać.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA

Warsztat przeznaczony jest dla osób o średnim i dużym doświadczeniu zawodowym, które w swojej pracy stykają się z problemami behawioralnymi i mają możliwość stosować narzędzia do ich rozwiązywania, czy to w punkcie sprzedaży, czy w kontakcie zapośredniczonym w innych punktach styku.

KORZYŚCI

Poznasz szereg przetestowanych i sprawdzonych narzędzi wywodzących się z nauk behawioralnych, w tym techniki oparte na 26 heurystykach poznawczych, które mają zastosowanie w komercyjnym i społecznym modelowaniu zachowań na dużą skalę. W trakcie szkolenia:
  • dowiesz się jak zbierać dane i prowadzić badania pod kątem BE
  • dowiesz się jak ustalać cel behawioralny i określać ścieżkę BE (szanse i bariery)
  • nauczysz się projektować rozwiązania behawioralne
  • nauczysz się, jak testować i wdrażać rozwiązania BE
W trakcie warsztatu podzielimy się z Tobą także case’ami z własnego doświadczenia z różnych branż (telco, energetyka, sektor publiczny, FMCG, transport) pokazując konkretne narzędzia i liczby świadczące o ich skuteczności

FORMA

Warsztat będzie miał charakter intensywnej sesji roboczej z elementami (krótkiej) prezentacji/wykładu. W czasie sesji roboczej uczestnicy będą poznawać narzędzia, sami je projektować i przygotowywać do testów i wdrożenia.
Scroll to Top